Perhetyötä toteutetaan Satuniemessä osana jokapäiväistä arkea. Perhetyö on kokonaisvaltaista suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista sekä ohjaamista. Huomiomme perheen yksilölliset tarpeet. Haluamme rohkaista ja ohjata vanhempia toimimaan lasten kanssa, perheen omien voimavarojen mukaan. Yhteisen tekemisen kautta vanhempien ja lasten välinen suhde vahvistuu, näin ollen tuemme perheitä yhteisessä mielekkäässä tekemisessä käyntien aikana.

Vanhempien tullessa Satuniemeen, heidän kanssaan keskustellaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Meille Satuniemessä vanhempien motivointi ja rohkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää

Tärkeä osa perhetyötä on biologisten vanhempien tai muun lähipiirin tukeminen. Tehtävänämme on ohjata toimimaan lastensa kanssa. Heille räätälöidään myös ohjattua toimintaa ja mielekästä tekemistä.