Satuniemessä on käytössä kattava yksikön omaan toimintaan suunniteltu ohjeistus, omavalvontasuunnitelma, joka on tehty laajemmaksi kokonaisuudeksi jo toista vuosikymmentä käytössä olleen laatukäsikirjan pohjalta. Omavalvontasuunnitelmaa käytetään satuniemessä toiminnan kehittämiseen ja neuvonnan työkaluna. Päivittäisessä arjessa omavalvontasuunnitelma näkyy hyvänä ammatillisena toteutuksena. Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskejä. Sen avulla pystytään reagoimaan välittömästi havattuihin kriittisiin työvaiheisiin aina asiakasturvallisesti.

Satuniemien yleinen omavalvontasuunnitelma on saatavilla pyydettäessä.

Olemme laatineet tietosuojasuunitelman tietosuoja- ja turvallisuuskäytäntöjä varten