Satuniemessä toteutetaan oma-aikuinenmallia. Oma-aikuismalli on ollut satuniemessä suunnitelmallista toiminnan alusta alkaen. Oma-aikuinen on lapsen ja nuoren asioiden hoidossa mukana tiiviisti, aina siitä lähtien kun lapsi tai nuori tulee Satuniemeen. Oma-aikuinen on mukana hoitamassa lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti, yksilöllisyys huomioiden. Oma-aikuismallilla pyritään myös luomaan sijoitetulle pysyvä ja luotettava suhde aikuiseen, tukemaan ja ohjaamaan lapsen tai nuoren elämässä, omien vanhempien ohella.

Oma-aikuinen luo kunnioittavan ja luotettavan yhteyden myös vanhempiin ja muuhun lähiverkostoon, ainakin siinä mittakaavassa, josta yhteisessä asiakassuunnitelmapalaverissa sovitaan. Oma-aikuisen osuus hoito- ja kasvatusprosessissa on sijoituksen tuloksellisuuden kannalta merkittävä.

Käytössämme on Umbrella työkirja menetelmä, itsenäisen elämän ABC. Työkirja on tarkoitettu pian itsenäistyville nuorille ja se on kattava ja konkreettinen työväline oman elämänhallinnan suunnittelussa.