Sijaishuolto päättyy nuoren täytettyä 18-vuotta, mutta hänellä on halutessaan oikeus jälkihuoltoon 25-vuotiaaksi saakka.

Satuniemi toteuttaa nuoren tarpeenmukaista jälkihuoltoa. Tarkoituksena on tukea nuoren yksilöllisiä tarpeita vastuullisuuteen ja aikuisuuteen kasvussa.

Satuniemen ideologiaan kuuluu, ettei nuoren tarvitse heti 18-vuotta täytettyään muuttaa pois Satuniemestä. Halutessaan nuorella on mahdollisuus saada jälkihuoltoa Satuniemessä. Nuoren aikuisen jälkihuoltoon kuuluu myös mahdollinen oman asunnon vuokraaminen ja koulutuksen saaminen loppuun.

Jälkihuollon tavoitteena on nuoren tärkeiden ihmissuhteiden säilyminen ja ymmärrys siitä, että sijaiskodissa luodut ihmissuhteet ovat voimavara ja mahdollisuus. Nuoren oma läheisverkosto on keskeisessä asemassa jälkihuollon aikana.