Satuniemen yksi perusarvoista on työntekijöiden hyvinvointi ja riittävä koulutustaso. Yhdeksi strategiseksi teemaksi olemmekin määrittäneet yksilön hyvinvoinnin työyhteisössä ja yleisen työhyvinvoinnin kehittämisen työn tueksi. Kouluttautuminen, säännöllinen työnohjaus, esimiehen riittävä dialoginen tuki ja riittävä henkilöstön määrä on mielestämme avain työssä jaksamiseen. Satuniemessä on hoito- ja kasvatustehtävissä 1.3 työntekijää hoidettavaa lasta/nuorta kohden. Työskentelemme moniammatillisena tiiminä, jossa jokainen tuo oman kokemuksensa parantaakseen työn laatua.

Työryhmän kokonaisvaltaiseen osaamiseen kuuluu:

  • Neuropsykiatrinen valmennus
  • Terveydenhoito
  • Traumatyöskentely, arviointi- ja hoito
  • Psykiatrinen- ja sairaanhoito
  • Koulunkäynninavustus ja -ohjaus
  • Monikulttuurinen osaaminen
  • Mielenterveys- ja päihdetyö, ei päihdekuntoutus
  • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
  • Perhetyön palvelut

Tulemme kehittämään Luontohoiva palvelua ja siihen tavoitteellista työotetta