Sijaiskoti Satuniemi –
ammatillista kasvua ja tukea tarjoava sijaiskoti

Sijaiskoti Satuniemi Oy on 7 paikkainen huostaanotetuille lapsille ja nuorille laitosluvilla toimiva koti. Olemme sijaishuollon palveluita tuottava yksityinen perheyritys, joka on toiminut vuodesta 2000.

Satuniemen moniammatillinen työyhteisö tarjoaa laadukasta kasvatus- ja hoitotyötä lastensuojelulain perusteella huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille. Erityisosaamista meillä on psykiatrisesta hoitotyöstä ja terveydenhoidosta, perhetyöstä sekä psyykkisten traumojen hoidosta. Meille on tärkeää luonnonläheisyys ja eläimet.


Tavoitteenamme on laadukas, kokonaisvaltainen ja
yksilöllinen kasvatus turvallisessa sekä kodinomaisessa ympäristössä.


@sijaiskotisatuniemi